[siteorigin_widget class=”FT_Widget_Slider”][/siteorigin_widget]

Als je wil gaan varen in België, raden we iedereen aan om minstens houder te zijn van het algemeen stuurbrevet.

In onze opleiding algemeen stuurbrevet zit ook het gedeelte beperkt stuurbrevet vervat.

Je kan deze opleiding volgen op 2 avonden of op 1 dag in het weekend. Voor de beschikbaarheid, raadpleeg onze kalender onderaan de pagina.

Na het behalen van deze bevretten mag je varen in(*1) :

 • Afgesloten meren
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de Beneden-Zeeschelde
 • de havens van de kust
 • vanaf het strand tot 6 zeemijl

(*1) Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer – https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/overzicht_brevetten

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Wat komt er aan bod in de cursus:

 • Begrippen, definities, manoeuvreren
 • Betonning en bebakening
 • De vaarweg
 • Het getij
 • Koerscorrecties en plaatsbepaling
 • Lichten, dagmerken en geluidseinen
 • Meteorologie
 • Motortechniek
 • Navigatie
 • Specifieke reglementering België
 • Veiligheid en eerste hulp
 • Verkeerstekens en signalisatie
 • Voorrangsregels

Prijs: 130€

Noodzakelijk materiaal :

Handboek

Oefenkaart Vlaamse banken
Bretonse plotter en passer
Mocht u dit materiaal reeds hebben, gelieve dit mee te brengen naar de cursus.
Indien u dit materiaal niet heeft, kan u dit bij het begin van de cursus aankopen.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”FT_Widget_CTA”][/siteorigin_widget]